karnista.net-europe

EUROPEJSKI NAKAZ ARESZTOWANIA – KIEDY STOSUJE SIĘ TĄ INSTYTUCJĘ?

Niektórzy są przekonani, że ucieczka za granicę pozwoli skutecznie uniknąć odpowiedzialności karnej przed polskim wymiarem sprawiedliwości. Prawnicy często na zadawane im pytania odpowiadają wówczas „to zależy” i nie inaczej jest w tym przypadku. Rzeczywiście, niekiedy ucieczka za granicę może poważnie utrudnić, a nawet uniemożliwić osądzenie sprawcy przestępstwa, jednak w żadnym wypadku nie jest to regułą; zwłaszcza, gdy zbiegły przebywa na terytorium któregoś z państw członkowskich Unii Europejskiej. Wynika to stąd, iż w Unii funkcjonuje Europejski nakaz aresztowania. Kiedy się go stosuje?

CO TO JEST EUROPEJSKI NAKAZ ARESZTOWANIA?

Europejski nakaz aresztowania (ENA) to wydany przez sąd Państwa Członkowskiego UE wniosek o wydanie określonej osoby i przekazanie jej do tegoż Państwa w celu przeprowadzenia wobec niej postępowania karnego lub wykonania kary pozbawienia wolności – ściślej rzecz ujmując, to uproszczona forma ekstradycji. ENA może zostać zastosowane tylko w przypadku popełnienia poważnych przestępstw, zagrożonych karą pozbawienia wolności w wymiarze co najmniej 3 lat. Co istotne, państwa członkowskie nie mogą odmówić wykonania Europejskiego nakazu aresztowania, chyba że zajdzie któraś z wyjątkowych okoliczności, przewidzianych w przepisach prawa unijnego, m.in. niepełnoletność oskarżonego czy wprowadzenie amnestii.

STOSOWANIE EUROPEJSKIEGO NAKAZU ARESZTOWANIA

Właściwie każdy skazany lub podejrzany o popełnienie przestępstwem, o ile jest ono zagrożone pozbawieniem wolności w wymiarze co najmniej 3 lat, może spodziewać się, że polski sąd wystosuje Europejski nakaz aresztowania. Procedurę tę prowadzi się przed sądem okręgowym, a samo postanowienie sądu w sprawie ENA wykonuje się za pośrednictwem ministra sprawiedliwości, który przekazuje je do uprawnionych władz innego państwa unijnego.

Możliwość komentowania została wyłączona.